แขวงทางหลวงมหาสารคาม

สำนักงานตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 213 ตอน มหาสารคาม - หนองขอน

ระหว่าง กม.1+200 - กม.1+600 ด้านขาวทาง

ในท้องที่ตำบลตลาด  อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม


  ที่อยู่ : 160 ถนนถีนานนท์  ตำบลตลาด  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  44000

เบอร์โทรติดต่อ : 0-4371-1109

โทรสาร : 0-4372-2401

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook : แขวงทางหลวงมหาสารคาม กรมทางหลวง