ผลวิธีเฉพาะเจาะจง (ทั่วไป)

ลำดับ

ประจำเดือน

ดาวน์โหลด

 ประจำปีงบประมาณ 2561

1

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 

2

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ  

 3 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ   

 4 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ  

5

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ   

 6

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 

 7

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ  

 8

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ   

 9

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 

 10

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ

 11

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ

 12

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 

 13

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ  

 14

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 9 รายการ 

 15

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ  

 16

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 10 รายการ   

17 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเบ็ดเตล็ด จำนวน 2 รายการ   

 18

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ

 19

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 9 รายการ 

 20

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 8 รายการ