ผลวิธีเฉพาะเจาะจง (น้ำมันเชื้อเพลิง)

ลำดับ

ประจำเดือน

ดาวน์โหลด

 ประจำปีงบประมาณ 2561

 1 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,960 ลิตร

 2 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 8,000 ลิตร

3

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ

4

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ

 5 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 8,000 ลิตร

  6 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,900 ลิตร 

 7

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 8,000 ลิตร 

 8

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,810 ลิตร 

 9

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 881 ลิตร

 10

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 823 ลิตร 

 11

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 1,012 ลิตร