ผลวิธีเฉพาะเจาะจง (งานจ้างเหมา)

ลำดับ

ประจำเดือน

ดาวน์โหลด

 ประจำปีงบประมาณ 2561

 1 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ

 2

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทางและร่องกลางถนน จำนวน   1 งาน

 3 

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ   ทล.291 จำนวน 1 แห่ง

 4

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ   ซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทล.23  ตอน หนองจิก - ห้วยแอ่ง ที่   กม.75+800 ด้านขวาทาง จำนวน 1 แห่ง 

 5

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ   ซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทล.23  ตอน บรบือ - หนองจิก ที่   กม.55+250 ด้านซ้ายทาง จำนวน 1 แห่ง 

 6

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ   ซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทล.2040  ตอน มหาสารคาม - วาปีปทุม   ที่   กม.15+075 ด้านขวาทาง จำนวน 1 แห่ง 

 7

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ   จำนวน 1 แห่ง

 8

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ   จำนวน 1 แห่ง

 9

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ   จำนวน 1 แห่ง

 10

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหายจากอุบัติเหตุ   จำนวน 1 แห่ง

 11

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทางและร่องกลางถนน จำนวน   1 งาน

 12

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตป้ายไวนิล จำนวน 7 รายการ